Nieuwjaarstoespraak in GC De Zeyp!

Share |

Geachte mijnheer de Burgemeester,

Geachte parlementsleden,

Waarde Schepenen en Gemeenteraadsleden,

Beste Ganshorenaars,


De feestdagen liggen alweer achter ons. Sommigen zijn misschien nog aan het genieten van hun wintervakantie en van een vleugje zon. Alleszins, het verheugt mij dat de Ganshorenaars wederom zo talrijk aanwezig zijn op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie.


En ik wil jullie dan ook , als schepen van Nederlandse Cultuur, (op mijn beurt) hartelijk welkom heten. Zoals de traditie het wil, biedt De Zeyp ons de kans met de nodige stijl en luister het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dit samenzijn symboliseert daarenboven de innige band die er bestaat tussen het Vlaamse verenigingsleven in Brussel en de inwoners van deze gemeente.


Deze nieuwjaarsreceptie is een uitstekende gelegenheid om eerst nog eens terug te blikken op het voorbije jaar en al even vooruit te lopen op wat ons nog te wachten staat. De maand januari is immers niet zonder reden vernoemd naar de Romeinse beschermgod Janus, de god van alle begin en de overgang van oud naar nieuw. Hij werd gewoonlijk afgebeeld met twee gezichten die elk een andere kant opkijken, het ene naar de toekomst en het andere naar het verleden.


Maar laat ik niet afdwalen en beginnen met het allerbelangrijkste: jullie allen een heel voorspoedig Nieuwjaar, en in het bijzonder een goede gezondheid toe te wensen. Voor ieder van jullie, maar ook voor al diegenen die jullie nauw aan het hart liggen: familie, vrienden en collega’s.


Dames en heren,
2015 was een jaar van uitersten. Soms liefdevol en vertederend, dan weer catastrofaal.


2015 was alleszins een tumultueus en maatschappelijk erg bewogen jaar. Dat kan niemand ontkennen. Het terrorisme domineerde het wereldnieuws en beïnvloedde ook ons dagelijkse doen en laten. Beiroet, Ankara, Sousse, de Sinaï, Mali, het oosten van Congo en vele andere plaatsen in de wereld bleven niet gespaard van de vlaag van terreur die dood en vernieling zaaide. Wat er zich heeft afgespeeld in Parijs bracht de terreur gevaarlijk dichtbij en gaf het kwade een gezicht. Het hele jaar door was ons land en Brussel in het bijzonder in de ban van de terreur.


Parijs, de Lichtstad, was vorig jaar gehuld in duisternis.


Als we 2015 reduceren tot één dag kunnen we zeggen dat Parijs de dag afsloot waarmee ze ontwaakt is: terreur. Een kleine reconstructie:


Woensdag 7 januari 2015. Twee terroristen schieten twaalf mensen dood, onder wie verschillende cartoonisten. De laffe terroristische daad gericht tegen de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo was een aanslag op de persvrijheid en de vrije meningsuiting, twee fundamenten van ons democratisch bestel.


Vrijdag 13 november 2015. Rond 21u30 werd het vuur geopend op enkele Parisiens die op het terras van restaurant Le Petit Cambodge zaten. Niet veel later vond een gijzeling plaats in de concertzaal Bataclan. Een gijzeling die uitmondde in een waar bloedbad. In de nabijheid van het Stade de France werden diezelfde avond nog verschillende bommengordels tot ontploffing gebracht. Meer dan 140 onschuldige zielen werden die avond koelbloedig van het leven beroofd.


Het Elysée kondigde kort daarop de noodtoestand af. En de gevolgen daarvan zijn de dag van vandaag nog steeds voelbaar, ook in Brussel. De klopjacht op de daders leidde de speurders tot in onze hoofdstad. Het bracht een bal van draconische en ongeziene veiligheidsmaatregelen aan het rollen. Als reactie op de gruwel van Parijs werd het dreigingsniveau in Brussel opgetrokken van 3 naar 4. De hoofdstad ging in lockdown. Militairen patrouilleerden op straat, scholen gingen dicht en winkels en horeca werden verplicht om de deuren te sluiten. Uiterst bevreemdend. Du jamais vu.


Alsof dat nog niet genoeg was, werd België in de internationale pers op absurde wijze afgeschilderd als een failed state. Gratuite verwijten die onder andere door voormalig VS-ambassadeur Howard Gutman gelukkig resoluut, maar met enig gevoel voor humor van tafel werden geveegd. Want laten we niet vergeten dat ons land, ondanks de recente gebeurtenissen die schijnbaar op het tegendeel lijken te wijzen, nog steeds één van de veiligste en welvarendste landen van de wereld is. Niettemin zal de federale overheid dit jaar een vette kluif hebben aan het herstellen van de internationale imagoschade die werd opgelopen.


Beste mensen,
Dat inwoners van Brussel actief bij betrokken waren bij deze slachtpartijen in Parijs, roept vele vragen op en stelt ons maatschappelijk bestel danig op de proef. Voluit inzetten op veiligheid, onderwijs, gelijke kansen, preventie en inburgering is de enige manier om de problemen waar we vandaag mee te kampen hebben, het hoofd te bieden. En dit compromisloos. Zonder toegevingen te doen op onze democratische waarden.


Het is echter van het grootste belang dat we de gegeven omstandigheden niet misbruiken om de polemiek op te zoeken en verdeeldheid te zaaien, maar juist eendrachtig en eensgezind samenwerken aan een veilige, tolerante en open samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.


Beste mensen,
Zelfs in tijden van terreurdreiging staat het dagelijkse leven niet stil. 2015 is immers ook het jaar waarin we het culturele leven in Ganshoren op een andere leest hebben geschoeid. In de eerste plaats heeft onze gemeente sinds vorig jaar een afzonderlijke en volwaardige Nederlandstalige openbare bibliotheek. Ganshoren was tot voor kort één van de enige gemeenten in Vlaanderen en Brussel zonder eigen Nederlandstalige bibliotheek. We zijn er na vele jaren dus eindelijk in geslaagd om de voormalige tweetalige bibliotheek in de Beeckmansstraat te ontdubbelen.


Het verheugt mij dan ook op een dag als vandaag te mogen aankondigen dat de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek van Ganshoren met veel toeters en bellen officieel zal worden ingehuldigd op zaterdag 5 maart 2016 in GC De Zeyp. En dit in aanwezigheid van bevoegd Collegelid Pascal Smet en Vlaams Minister Sven Gatz. U bent alvast van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.


Zoals ik al eerder heb bekendgemaakt, bevindt onze Nederlandstalige bibliotheek zich vooralsnog op de eerste verdieping van dit gemeenschapscentrum, maar ze zal op termijn verhuizen naar een gloednieuw dienstencentrum dat hiernaast wordt opgetrokken. De bibliotheek is nu al in het bezit van een ruime collectie fictie, non-fictie, tijdschriften en kinderboeken en het aanbod wordt geleidelijk aan uitgebreid.


Maar daar houdt het goede nieuws niet op. Onze bibliothecaris heeft nog niet zo lang geleden versterking gekregen van een halftijdse bibliotheek-assistent. Op die manier kan de permanentie in onze bibliotheek ten allen tijde gewaarborgd blijven. Daarenboven kan ik u met veel trots meedelen dat ik als schepen van Nederlandse Cultuur op 1 januari 2016 de eerste Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinator van Ganshoren heb aangeworven. Hij zal in samenwerking met de bibliotheek, het gemeenschapscentrum en de andere betrokken partners het lokale cultuurbeleid in Ganshoren verder vormgeven. Het Nederlandstalige culturele leven in Ganshoren is met andere woorden alive and kicking! U weze gewaarschuwd…


Dames en heren,
Bij de start van het nieuwe jaar wensen we elkaar gewoontegetrouw een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toe. Vaak zonder daar wezenlijk bij stil te staan. Want wat betekent dat: gelukkig zijn? En hoe kunnen we daar zelf toe bijdragen? Een moeilijke opgave.


Dubrovka Miljkovic en Majda Rijavec, twee professoren in de psychologie, hebben niettemin een poging gedaan om het recept voor geluk samen te stellen. Hun onderzoek heeft uitgewezen welke de basisingrediënten zijn en wat het gerecht op smaak brengt.


Wat je nodig hebt is een goede oven, een beetje kookkunst, de juiste baktemperatuur en genoeg tijd. Best niet wachten op een groot feest om het recept uit te proberen, want het is een recept voor een dagelijkse portie geluk.


De onderzoekers onderscheiden zes basisingrediënten:
- enkele betrouwbare vrienden;
- een stabiele liefdesrelatie;
- professionele uitdagingen die afgestemd zijn op de eigen vaardigheden;
- voldoende middelen om in de basisbehoeften te voorzien;
- dagelijks minstens drie positieve ervaringen;
- en tot slot: de dankbaarheid dat je dat allemaal hebt.


Mag volgens de auteurs optioneel in de pan gekieperd worden:
- één of meerdere kinderen;
- een goede fysieke en psychische gezondheid;
- enkele jaren onderwijs;
- en teleurstellingen.


Daar maak je dan een persoonlijke mix van en een positieve saus brengt alles op smaak.


Misschien zit er wel een grond van waarheid in. Wat er ook van zij, het is mijn diepste overtuiging dat geluk zich slechts vermenigvuldigt wanneer je het met iemand deelt. Bijvoorbeeld aan tafel.


Laten we het glas heffen op de vriendschap en een voorspoedig en gelukkig Ganshoren!


René COPPENS
 

Gebruikerslogin