VGC-Raadslid René Coppens schrijft voorstel ter verbetering van de Paspartoe

Share |

Op basis van het debat in de Commissie Cultuur, Jeugd en Sport op 8 december 2015 doen de VGC-raadsleden enkele belangrijke aanbevelingen aan het College van de VGC ter vereenvoudiging van het systeem van de Paspartoe.

 

De Raad van de VGC vraagt het College om:

 

- te blijven inzetten op de participatie van kansengroepen aan cultuur en vrijetijdsactiviteiten;

- verenigingen en groepen toe te laten om, verspreid over meerdere keren per jaar, op een gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier aan cultuur te doen;

- te onderzoeken hoe cultuurparticipatie in schoolverband kan verbeterd worden; 

- het systeem van de Paspartoe en het spaarsysteem te vereenvoudigen en aantrekkelijker te maken zodat de cultuurparticipatie verhoogt;

- de naambekendheid van de Paspartoe te verhogen;

- het aantal cultuuraanbieders verder uit te breiden; 

- een betere afstemming op de Vlaamse UiTPAS. 

 

(Foto: www.muntpunt.be)

Gebruikerslogin