Voorstelling aanbevelingen omtrent Paspartoe

Share |

Geachte Voorzitter,
Geacht Collegelid,
Beste collega’s,

 

In 2014 werden de populaire cultuurwaardebonnen vervangen door een nieuwe vrijetijdspas, de Paspartoe. Deze nieuwe vrijetijdspas werd in het leven geroepen met het nobele doel om meer kansarme Brusselaars te laten participeren aan cultuur, jeugdwerking en sportactiviteiten.

 

De Paspartoe heeft zijn effect op dat vlak trouwens niet gemist: twee derde van de pashouders is een persoon in armoede. Positief is dat de nieuwe vrijetijdspas dus wel degelijk doet waarvoor hij initieel bedoeld is.

 

Dat kwetsbare groepen een duwtje in de rug krijgen, is een goede zaak. Toch hebben we moeten vaststellen dat de Paspartoe nog met enkele hardnekkige tekortkomingen af te rekenen heeft.

 

De eerste tussentijdse evaluatie van de Paspartoe heeft klaar en duidelijk uitgewezen dat de nieuwe vrijetijdspas geen onverdeeld succes is en nog met verschillende kinderziektes te kampen heeft.

Sociaal-culturele verenigingen vinden de aanvraagprocedure te omslachtig en de culturele instellingen zien door het verdwijnen van de cultuurwaardebonnen ook een belangrijk deel van hun inkomsten in rook opgaan. De Paspartoe wordt nog te weinig gebruikt voor culturele activiteiten en dat is waar onze fractie ook altijd voor gewaarschuwd heeft.

 

Maar het grootste probleem van de Paspartoe is dat het systeem nodeloos ingewikkeld is. Dat verklaart meteen waarom veel Brusselaars er nog niet vertrouwd mee zijn. Paspartoe voorziet namelijk een waaier aan formules aan waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt.

 

Dat het verhoopte succes van de Paspartoe vooralsnog uitblijft, blijkt ook uit het tegenvallende gebruik van de spaarkaart. Brusselaars sparen doorgaans zeer weinig punten met hun Paspartoe en de spaarpunten die men heeft, worden maar zelden omgeruild. Ook dat wijst ontegensprekelijk op de onvolmaaktheid van het systeem. De sleutel tot een toegankelijke Paspartoe is een vereenvoudiging en een betere communicatie.

 

Aan het verleden valt niets meer te veranderen. Nu moeten we resoluut vooruit kijken. De resolutie die voor ons ligt, is het resultaat van een constructieve samenwerking over de partijgrenzen heen. De tekst is evenwichtig en komt tegemoet aan de grieven en aanbevelingen die we de afgelopen jaren in de schoot van de Raad hebben geuit. We vragen het bevoegde collegelid om de Paspartoe in de eerste plaats gebruiksvriendelijker, zichtbaarder en aantrekkelijker te maken; weliswaar zonder het kind met het badwater weg te gooien. Want de Paspartoe draagt uiteraard ook opportuniteiten en kansen in zich.

 

Open Vld is voorstander van een efficiënt, eenvoudig en laagdrempelig systeem dat doelgericht wordt gecommuniceerd (met bijzondere aandacht voor jongeren en ouderen) en de cultuurparticipatie verhoogt. Dat vereist ook een verhoging van het culturele aanbod. Daarnaast pleiten wij ervoor dat verenigingen en schoolgroepen opnieuw meerdere keren per jaar gebruik kunnen maken van een eenvoudige groepspas en niet zoals nu slechts één keer per jaar met maximum 45 personen. Tenslotte is het evident dat de administratieve lasten die de Paspartoe met zich meebrengt tot een absoluut minimum moeten herleid worden.

 

Onze Open Vld-fractie zal nauwgezet toezien op de hervorming van de Paspartoe.

 

René COPPENS
 

Gebruikerslogin