Initiatieven

René in Brussel

Sinds 2004 is René Coppens verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Als lid van de Commissie Binnenlandse Zaken volgt hij voornamelijk de thema's die in deze vergaderingen aan bod komen: de lokale besturen, veiligheid en preventie, brandbestrijding en dringende medische zorg.

Verder is hij ook lid van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Ook de dossiers die in deze commissie behandeld worden, krijgen zijn bijzondere aandacht.

Klik hier voor een overzicht van zijn tussenkomsten, vragen en initiatieven in Brussel.

René in Ganshoren

In Ganshoren werd René Coppens voor de eerste keer verkozen in de gemeenteraad in 1976.

Sinds 2001 is hij er onafgebroken schepen.

Momenteel is René als schepen bevoegd voor Financiën, Juridische zaken en Nederlandse cultuur.

Klik hier voor een overzicht van zijn werkzaamheden in Ganshoren.

Mijn biografie

'Van Vlaams dorp tot wereldstad', zoals verteld door René Coppens en opgetekend door Herman Mennekens en Johan Basiliades. 

Gratis verkrijgbaar! 

Klik hier voor meer info.

René in beeld

Gebruikerslogin